> Diakonia-neuendettlsau

INWESTORMutterhaus
Diakonia Neuendettelsau

Diakonia (od gr. diakonia – służba) to określenie nieodpłatnej posługi. W kościołach protestanckich posługa diakonacka wiąże się głównie z pracą socjalną, oraz pomocą potrzebującym. Diakonia jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Miejscowość Neuendettelsau znajduje się w Niemczech, oddalona około  40 km od Norymbergii.

Diakonia Neuendettelsau jest jednym z największych i znaczących diakonicznych podmiotów w Niemczech.

DZIAŁALNOŚĆ
Diakonia Neuendettelsau posiada w Niemczech blisko 200 różnorodnych obiektów, w których znajduje opiekę, podnosi kwalifikacje, zdobywa doświadczenie, leczy się i uczy ponad 90 000 osób.
W tych ośrodkach pracuje w różnych wymiarach czasu pracy około 6 600 kobiet i mężczyzn.
Instytucja oferuje 2000 mieszkań oraz 1100 miejsc pracy dla osób z upośledzeniem umysłowym.
W Domach dla Osób Starszych znajduje się  2400 miejsc, w ramach których Diakonia posiada kompleksy specjalizujące się w opiece nad osobami chorymi na Demencję tzw. Centra Kompetencyjne.

Uzupełnieniem tej oferty jest 39 szkół i miejsc szkoleniowych dla 4000 uczniów. W Bawarii znajdują się 4 kliniki będące własnością Diakonii Neuendettelsau.

mapka

Na terenie miasteczka Neuendettelsau, aby ułatwić i umożliwić pracę większej ilości osób, zbudowano liczne przedszkola, żłobki oraz  hotel z salami konferencyjnymi. Dzieci oraz pracownicy dowożeni są z pobliskich miejscowości autokarami.
W Neuendettelsau w celu kształcenia własnej kadry  oraz wszystkich osób chcących skorzystać z oferty szkoleniowej Diakonii powstała Akademia Dialog oferująca kursy doskonalenia zawodowego oraz dalszej edukacji.
Z powodu chęci stworzenia dodatkowych miejsc pracy Diakonia Neuendettelsau otworzyła placówki typu piekarnia, sklep z wędlinami, zakłady produkcyjne, warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

INSTYTUT BADAWCZY I AKTYWNOŚĆ W EUROPIE
Chcąc na bieżąco ulepszać i rozwijać wiedzę o osobach w wieku starszym i podeszłym, Diakonia Neuendettelsau założyła Instytut Badawczy i otworzyła Wyższą Szkołę Wilhelma Löhe w Fürth.
Od momentu politycznych zmian pod koniec lat 80-tych Diakonia Neuendettelsau poszerzyła i wzmocniła swoją aktywność na rynkach zagranicznych.

 

www.diakonieneuendettelsau.de

www.laurentius.pl