Dostosuj:

W 2020 r. Fundacja Laurentius poza wpływami z 1% otrzymała darowizny od swojego fundatora Ev. – Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau na kwotę 18 486,90  PLN oraz od osób fizycznych.