> > 139-konkurs-plastyczny.html

KONKURS PLASTYCZNY

Nasi Mieszkańcy wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez przedszkole Mundo Marino. Tematem prac miały być postacie z ulubionej bajki. Celem konkursu była:

- integracja oraz wzmacnianie międzypokoleniowych więzi seniorów i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo w konkursie,
- poznanie bajek, które niegdyś cieszyły naszych dziadków oraz tych, które dziś cieszą się popularnością wśród dzieci,
- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w prezentowaniu swojej ulubionej bajkowej postaci, aktywizacja seniorów,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,
- rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości i wyobraźni.
- propagowanie bajek i baśni.
- promowanie talentów dzieci.
Prace seniorów oceniały dzieci i na odwrót. Wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się w Senior Residence, gdzie rozdano nagrody

Zapraszamy do galerii