> > 168-setne-urodziny-pana-stanislawa-piasta.html

SETNE URODZINY PANA STANISŁAWA PIASTA

W Senior Residence, mieliśmy zaszczyt obchodzić wyjątkowe wydarzenie, otóż nasz Mieszkaniec Pan Stanisław Piasta 15 lipca obchodził swoje Setne urodziny! Świętowania nie było końca to też rozciągło się ono na dwa dni. Gdzie przy symbolicznej lampce szampana wznosiliśmy toasty za zdrowie i długie życie Pana Stanisława.

Z okazji 100. urodzin wizytę solenizantowi złożyli w środę jego koledzy druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, którzy zawsze pamiętają o swoim plutonowym. Z kwiatami i życzeniami przyjechali także komendant Miejski PSP, bryg. Krystyn Bebło, a także m.in. prezydent miasta Edward Lasok i przewodniczący RM, Grzegorz Łukaszek, radca prawny Jan Fiszer - mysłowiczanin, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń – Trzęsimiech.

Nie zabrakło życzeń od komendanta wojewódzkiego PSP, gen. Marka Rączki, jak i z kancelarii rady ministrów i Związku Kombatantów RP - koła w Mysłowicach, które przekazał ppłk Eugeniusz Jarguz, od byłych sąsiadów Pana Stanisława, a także od Dyrekcji, pracowników Naszego Domu oraz mieszkańców z grupy mieszkalnej Pawła, na której obecnie przebywa Pan Stanisław. A wszyscy jednogłośnie życzyli mu już nie tradycyjnych stu lat, ale stu plus VAT! A potem - całkiem już poważnie - 200.  

 

 piasta 2  piasta1
                   List od Pani Premier                      List od Pani Dyrektor

 

Życiorys pana Stanisława 

Urodzony 15 lipca 1915 r. pod Wieluniem.U

kończył 7 klas w szkole w Bolesławcu / koło Wielunia.

swiadectwo

Z zawodu wyuczonego jest krawcem

– w Wieluniu zdawał egzaminy czeladnicze.

ksiazka czeladnika

Przed wybuchem II wojny światowej pan Stanisław wyjechał na Śląsk
w poszukiwaniu pracy (Chorzów, Katowice).

Został wcielony do wojska, a po 2 latach służby, gdy miał wyjść do cywila –
wybuchła wojna – walczył na froncie , brał udział w kampanii wrześniowej.

I małżeństwo – 1941 r. 4 dzieci:
Jadwiga 1942 r.
Bernard 1944 r.
Wanda 1946 r.
Barbara 1949 r.
Pierwsza żona zmarła w 1956r.

II małżeństwo – 1956 r.
Córka Anna 1958 r.
Druga żona zmarła w 1992 r.

Pracę w straży pożarnej rozpoczął na stanowisku dyspozytora w 1961 r.

Na emeryturę przeszedł w lipcu 1981 r.

Zapraszamy do galerii