> > 200-msza-%C5%9Bw-jezuici

MSZA ŚW. - JEZUICI

W dniu 27.10.2015 w Senior Residence odbyła się uroczysta msza św. sprawowana przez ojców Jezuitów z Krakowa. Tym samym zainaugurowano ścisłą współpracę pomiędzy Senior Residence i Diakonią Neuendettelsau a Akademią Ignatianum w Krakowie, która prowadzi Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach i przejęła pod swoje skrzydła  Szkołę Socius. To właśnie tam doskonali swoje kwalifikacje większość personelu pracującego w naszym domu.  Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny – do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

 Zapraszamy do galerii