> > 265-transmisja-mszy-sw-z-czestochowy-prowadzonej-przez-papieza-franciszka

TRANSMISJA MSZY ŚW Z CZĘSTOCHOWY PROWADZONEJ PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

Podczas pobytu Papieża Franciszka na ŚDM w Polsce, Nasi Seniorzy gorliwie uczestniczyli w każdym wydarzeniu. Między innymi w całym Domu zostały nastawione odbiorniki telewizyjne, aby każdy mógł zobaczyć transmisję mszy świętej, którą Papież odprawiał w Częstochowie. Seniorzy zebrali się grupami przed telewizorami, a Ci którzy musieli zostać w łóżkach w swych pokojach mogli obserwować uroczystość i razem modlić się z Papieżem i w słuchiwać w to ma nam wszystkim do powiedzenia. 

 

Zapraszamy do galerii