> > 347-festiwal-organizacji-pozarzadowowych-2017

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWOWYCH 2017

9 września br. odbył się VIII Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach pod Patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy. 50 organizacji pozarządowych wzięło udział w Festiwalu, również Senior Residence. Na katowickim Rynku od godziny 11:00 do 17:00 mieszkańcy mogli podziwiać barwne Miasteczko Festiwalowe stworzone przez 50 organizacji działających m.in. w obszarach: rozwoju lokalnego, zdrowia, kultury, ekologii, pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, spędzania czasu wolnego. Dzięki czemu licznie odwiedzający stoiska mieszkańcy mogli lepiej poznać i zrozumieć specyfikę oraz różnorodność sektora pozarządowego.

Nasze stoisko cieszyło się wysokim zainteresowaniem. Przeprowadziliśmy wiele rozmów, rozdaliśmy dużo balonów, dzieliliśmy się uśmiechem. Był to bardzo radosny i słoneczny dzień. W przyszłym roku również będziemy chcieli wziąć udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy do galerii