> > 450-konkurs-lubie-sie-opiekowac

 KONKURS #LUBIĘ SIĘ OPIEKOWAĆ

 

Zapraszamy do udziału w konkursie #lubiesieopiekowac!

"Nigdy nie mógłbym tego robić!" Lub "Dlaczego pracujesz z osobami starszymi?"
Takie zdania słyszą od czasu do czasu od geriatrów. Stoją za tym stereotypy i fałszywe obrazy opieki nad osobami starszymi. Często dodaje się ignorancję i brak szacunku wobec osób potrzebujących. 
Zapraszamy na kreatywny konkurs 2019 pod hasłem „ichpflegegerne“! Opiekunowie z Niemiec i Polski pomagają pokazać pozytywne aspekty swojego zawodu oraz oczyścić się ze stereotypów, uprzedzeń i fałszywych obrazów.
Pokaż nam Twój wizerunek opieki i dlaczego lubisz się opiekować - na zdjęciach, kolażach fotograficznych i fotoreportażach.
Mogą to być migawki z Twojej codziennej pielęgnacji w postaci zdjęcia z mieszkańcami i współpracownikami. Nie ma ograniczeń dla twojej kreatywności. Czekamy na Twoje uwagi!

Zgłoszenia można nadsyłać od 2 kwietnia 2019 r. (Początek targów pielęgnacyjnych) do 31 lipca 2019 r. Obowiązuje termin odbioru na platformie internetowej 
www.ich-pflege-gerne.de

Na zwycięzców czeka nagroda do 1000 Euro.
Więcej informacji pod adresem: http://lubie-sie-opiekowac.pl

 

Zapraszamy do galerii