> > 26-wpis-do-rejestru.html

Wpis do rejestru

Mamy zaszczyt poinformować, że Senior Residence dołączył do grona placówek spełniających wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o pomocy społecznej oraz rozporządzenie o domach pomocy społecznej i został wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego .