> > 96-koncert-choru.html

 Koncert chóru

19 grudnia odwiedził Nas biskup ewangelicki ks. Marian Niemiec wraz z chórem Kościoła Ewengelicko-Augsburskiego w Katowicach, który uraczył Nas pięknymi, bożonarodzeniowymi pieśniami. Spotkanie rozpoczęło się i zakończyło wspólną modlitwą, która dodatkowo wprowadziła Nas w świąteczny nastrój.

Zapraszamy do galerii