> > 115-dostawa-zywnosci-warzywa-owoce-iii-v-2015.html

 

Katowice, 2015-07-03

 DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH WARZYWA OWOCE OD 15.07-15.10.2015
DLA SENIOR RESIDENCE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik do SIWZ

 Katowice, 2015-07-10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie