logo1
 logo
Dostosuj:
FUNDACJA LAURENTIUS   
Współpraca Diakonii Neuendettelsau z Diakonią Mazurską zaowocowała w 2002 r. powstaniem Fundacji Laurentius w Olsztynie. Diakonia Neuendettelsau pragnęła podzielić się w Polsce swoim doświadczeniem w prowadzeniu domów opieki na europejskim poziomie.
Pierwszym krokiem było wykształcenie profesjonalnej kadry. We wrześniu 2002 r. Fundacja otworzyła Policealną Szkołę Laurentius dla Opiekunów w Domach Pomocy Społecznej ze Specjalizacją Geriatria i Rehabilitacja. Kolejnym etapem działań była budowa nowoczesnego domu opieki. W lipcu 2005 r. otwarty został Dom Opieki i Dom Pomocy Społecznej „Laurentius” dla osób w podeszłym wieku.
W 2004 r. Fundacja Laurentius uzyskała status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000 100 948).
 
Po niemal dziesięciu latach Fundacja otworzyła w Polsce kolejny dom opieki, tym razem na Śląsku. W 2014 r. swoje podwoje otworzył duży i nowoczesny Senior Residence w Katowicach składający się z Placówki Świadczącej Całodobową Opiekę oraz Domu Pomocy Społecznej.
 
Cele i formy działania Fundacji
 
W ramach chrześcijańsko-diakonijnej odpowiedzialności celem Fundacji jest zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na swój psycho-somatyczny i duchowy stan wymagają wsparcia. Realizacja celu odbywa się w szczególności poprzez prowadzenie własnych placówek opieki domowej, pobytu dziennego oraz całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku

Cel Fundacji realizowany jest przez następujące działania:

  • świadczenia opiekuńcze, pomoc w praktycznych codziennych czynnościach, wsparcie, żywienie, rehabilitacja i opieka nad osobami starszymi, wymagającymi opieki, niepełnosprawnymi oraz cierpiącymi na demencję;
  • tworzenie i prowadzenie placówek opieki domowej, pobytu dziennego oraz całodobowej opieki w zakresie opieki nad osobami starszymi;
  • prowadzenie terapii dla osób w podeszłym wieku;
  • promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, aktywności ruchowej i integracji społecznej osób starszych, m.in. w placówkach dziennych dla seniorów;
  • kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe w dziedzinie opieki i pracy socjalnej;
  • szkolenia dla członków rodzin opiekujących się osobami w podeszłym wieku;
  • ogólne doradztwo w zakresie zarządzania w opiece i pomocy społecznej.

Fundacja realizuje w ten sposób wyłącznie i bezpośrednio cele użyteczności publicznej i charytatywne. 

Statut Fundacji: Statut
 
WŁADZE
Zarząd Fundacji:
Przewodniczący - ksiądz dr  Mathias Hartmann
Wiceprzewodniczący – Jürgen Zenker
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Hans-Heinrich Willberg
Wiceprzewodnicząca – Elfriede Töpfer
Członek – dr Thomas Fink
 
Sprawozdanie Fundacji:
 
W 2020 r. Fundacja Laurentius poza wpływami z 1% otrzymała darowizny od swojego fundatora Ev. – Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau na kwotę 18 486,90  PLN oraz od osób fizycznych