logo1
 logo

Procedura Przyjęcia

Dostosuj:

Procedura przyjęcia mieszkańców do Senior Residence

Seniorów i ich najbliższych zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty zachęcamy do zapoznania się z procedurą przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej i Placówki Świadczącej Całodobową Opiekę Senior Residence. W materiałach, do których linki znajdują się poniżej, dokładnie opisaliśmy m.in. dokumenty, które należy nam dostarczyć, oraz informujemy o kosztach związanych z pobytem w prowadzonym przez nas domu seniora.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie udzielą rozwieją wszelkie wątpliwości.

Dostosuj:

Wszystkie osoby zainteresowane przyjęciem do Prywatnej Placówki Świadczącej Całodobową Opiekę
zapraszamy do kontaktu:

tel:     +48 32 353 58 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub zapraszamy do odwiedzenia placówki od poniedziałku do piątku od godz. 7: 30 do 14:00.
Placówka otwarta jest od 1 marca 2014.

Dysponujemy pokojami jedno- i dwuosobowymi. Najmniejszy pokój jednoosobowy ma 16 m2  i 4 m2 łazienka. Pokoje dwuosobowe  26 mi 6 m2 łazienka. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie w celu zobaczenia całego Senior Residence oraz porozmawianiu o warunkach przyjęcia i wyboru pokoju dla bliskiej osoby.

Cena pobytu w pokoju jednoosobowym wynosi 250,00 zł za dzień i 240,00 zł   za dzień w dwuosobowym. Oferujemy również pobyty krótsze (min. 7 dni) w cenie 300,00 złotych za dobę. Dodatkowy koszt stanowią lekarstwa i pieluchomajtki, jeżeli są wymagane. W cenie oferujemy 5 posiłki zgodnie z dietą, opiekę całodobową przez wykwalifikowany personel, stały kontakt  z lekarzem, rehabilitację ogólnousprawniającą, terapię zajęciową. 

 Wymaganym dokumentem do złożenia przed umieszczeniem w Placówce jest zaświadczenie lekarskie - druk przygotowany przez Senior Residence.

 

   

 

 

Dostosuj:

Senior Residence Dom Pomocy Społecznej jest oddziałem Fundacji Laurentius z siedzibą w Olsztynie. Nasz Dom przeznaczony jest dla osób starszych. Specjalizuje się w opiece nad ludźmi z chorobą Alzheimera i demencją starczą.

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy Katowic wniosek o umieszczenie w DPS mogą złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 17, tel: 32 251 00 87 bądź w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej:

TPPS 7 ul. Świdnicka 35; tel. 032 252-56-35 Teren działania: Ligota, Brynów, Panewniki

TPPS 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 032 206-15-68 Teren działania: Piotrowice, Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Murcki, Podlesie

TPPS 9 ul. Krakowska 138; tel. 032 255-35-67 Teren działania: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina

TPPS 10 ul. Krakowska 138; tel. 032 256-80-39 Teren działania: Szopienice (bez ul. Krakowskiej i Lwowskiej), Burowiec (z ul. Obr. Westerplatte, Korczaka i Siewną), Borki.

Wniosek można złożyć telefonicznie, osobiście, bądź listownie. Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia (druk dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej). W trakcie wywiadu opisywana będzie sytuacja dochodowa, majątkowa, mieszkaniowa, zdrowotna oraz rodzinna. Decyzja o skierowaniu osoby do Domu Pomocy Społecznej wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po skompletowaniu całości wymaganej dokumentacji.
Mieszkaniec DPS ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w Domu. Do ponoszenia opłat zobowiązani są również członkowie rodziny: małżonek oraz dzieci i wnuki. W dalszej kolejności odpłatność pokrywa gmina, która skierowała mieszkańca. Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny.


Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej Senior Residence prowadzona jest przez właściwy ze względu zamieszkania Punkt Pomocy Społecznej.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby wymagającej całodobowej opieki. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.
Ponadto niezbędne jest dostarczenie wypełnionego zaświadczenia lekarskiego, w którym lekarz określa typ domu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Osoba umieszczona ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku, kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat zobowiązani są członkowie rodziny: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi). Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny.

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


I. Wstępna
1. Zawiadomienie pisemne pierwszej z oczekujących osób, o przyznaniu miejsca w pokoju jednoosobowym/dwuosobowym.
2. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej:
    - pokazanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
    - przedstawienie współmieszkańca (w przypadku pokoju dwuosobowego)
    - wyznaczenie terminu zamieszkania
    - poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać

II. Właściwe przyjęcie w poczet Mieszkańców.
1. Pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju.
2. Zainstalowanie wizytówki na drzwiach pokoju i liście mieszkańców.
3. Zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem
    - pielęgniarki
    - opiekunki
    - pokojowe
    - pracownik socjalny
3a. Wyznaczenie pracownika pierwszego kontaktu.
4. Przestawienie nowego Mieszkańca pozostałym osobom DPS.
5. W przypadku osoby sprawnej fizycznie wyznaczenie miejsca w jadalni.
6. Otoczenie Mieszkańca szczególnie troskliwą opieką (zwłaszcza w pierwszym okresie przebywania w DPS).
7. Założenie teczki osobowej Mieszkańca.
8. Wciągnięcie do ewidencji.
9. Zawiadomienie właściwego oddziału ZUS o przyjęciu Mieszkańca.
10. Założenie karty odpłatności.
11. Zameldowanie na pobyt czasowy.
12. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu.
13. Założenie kartoteki medycznej
14. Zapoznanie Mieszkańca z obowiązkami procedurami i zobowiązanie do ich przestrzegania (własny podpis na oświadczeniu).

Proces wprowadzania nowoprzybyłego Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak aby złagodzić stres Mieszkańca związany z tak wielkimi zmianami w jego życiu.