logo1
 logo

KIEDY NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC DO DOMU OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH

Dostosuj:

Dom opieki dla osób starszych to placówka zapewniająca całodobową opiekę seniorom i funkcjonująca na zasadach prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej.

Dom opieki dla osób starszych, kiedy zwrócić się o pomoc? 

To jedna z dwóch form pomocy społecznej, definiowana przez przepisy prawne i zyskująca na popularności alternatywa publicznych Domów Pomocy Społecznej. Decyzja o przeniesieniu osoby starszej do domu opieki jest dla jej rodziny trudna, ale w niektórych sytuacjach konieczna. Sprawdźmy, kiedy warto skorzystać z pomocy domu opieki dla osób starszych?

Kiedy zdecydować się na dom opieki?

  1. Niewystarczająca opieka w domu rodzinnym. Życie w ciągłym biegu i nieustanny brak czasu to emblematy współczesności. Osoby aktywne zawodowo nie będą w stanie samodzielnie zapewnić osobie starszej wystarczającej opieki. Taka sytuacja bardzo często prowadzi do konieczności dokonania wyboru pomiędzy karierą zawodową a opieką nad rodzicem. Dom opieki dla osób starszych jest rozwiązaniem tego dylematu, ponieważ zapewnia odpowiednio liczny personel opiekuńczy. Opieka 24h na dobę i całodobowa pomoc w codziennych czynnościach to remedium na dysponowanie niewystarczającą ilością czasu.
  2. Potrzeba specjalistycznej opieki medycznej. Osoby starsze zmagają się z wieloma chorobami, które w mniejszym lub większym zakresie oddziałują na ich sprawność fizyczną i funkcje poznawcze. Niektóre z nich wymagają specjalistycznej opieki medycznej, której osoby niewykwalifikowane w tym zakresie nie są w stanie zapewnić. Do tego często dochodzi konieczność inwestycji w specjalistyczny sprzęt medyczny, którego nabycie wymaga znacznych nakładów finansowych. Problemy z równowagą, otępienie, agresywne zachowanie czy myśli samobójcze to tylko niektóre z objawów chorób starczych, wymagających podjęcia specjalistycznych działań. Dom opieki dla osób starszych zatrudnia wykwalifikowany personel pielęgniarsko-medyczny oraz oferuje regularną opiekę lekarską. Możemy być pewni, że nasz bliski otrzyma nie tylko w pełni zbilansowaną dietę, dostosowaną do jego schorzenia, ale także będzie mógł skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych.
  3. Poczucie samotności u seniora. Dom opieki dla osób starszych to najlepsza recepta na samotność. Osoby pracujące i starsze dzieci rzadko przebywają w domu, ponieważ przez większość dnia zajęte są wypełnianiem obowiązków szkolno-zawodowych. Nie mogą w związku z tym poświęcić osobom starszym wystarczająco dużo czasu na rozmowę i podtrzymanie więzi bliskości, co bardzo często wywołuje w seniorach poczucie samotności, negatywnie oddziałujące na sferę psychiczną. Problem braku towarzystwa w domu opieki dla osób starszych nie istnieje. To także skuteczne lekarstwo na zniwelowanie poczucia odrzucenia.
  4. Brak możliwości nawiązania relacji społecznych. Budowanie więzi społecznych jest potrzebą właściwą nie tylko osobom młodym. Seniorzy również muszą nawiązywać relacje międzyludzkie, ponieważ funkcjonowanie w grupie pozwala utrzymać zdolności poznawcze w dobrej kondycji i intensyfikuje pozytywne emocje. Dom opieki dla osób starszych jest przystosowany do wspólnego spędzania czasu. Integracji sprzyjają organizowane zajęcia rekreacyjne i animacje. Przygotowywane przez specjalistów aktywności fizyczno-umysłowe są często tak rozbudowane, że ich zrealizowanie w warunkach domowych byłoby niemożliwe.
  5. Troska o pełne bezpieczeństwo. Wspominany wcześniej wielokrotnie brak czasu może przyczynić się do wyraźnego obniżenia poziomu bezpieczeństwa osoby starszej. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku osób z demencją, wymagających nieustanej opieki. Pracownicy domu opieki dla osób starszych będą nie tylko troszczyć się o bezpieczeństwo pacjenta przez 24h/dobę, ale również zajmą się kontrolą ilości i częstotliwości spożywanych leków. Fizyczna obecność przez całą dobę jest często ponad siły członków rodziny. Przeciążony fizycznie i psychicznie opiekun będzie odczuwał notoryczne napięcie i stres, co może doprowadzić do problemów ze snem, kłopotów w pracy, a nawet depresji.