logo1
 logo

Kto opiekuje się osobami starszymi w domu pomocy społecznej?

Dostosuj:

Jesień życia jest okresem, który w wielu przypadkach wiąże się z chorobami oraz spadkiem formy. Wiele osób ich doświadczających jest zdana na pomoc osób trzecich. Najbliższa rodzina często nie posiada odpowiednich kompetencji, aby zająć się seniorem, zgodnie z jego potrzebami, dlatego coraz więcej rodzin decyduje się przekazać opiekę odpowiednim ośrodkom, zatrudnić asystenta lub pielęgniarkę. 

Konieczność kształcenia w zawodach związanych z opieką nad osobą starszą

W związku ze zmieniającą się strukturą wieku społeczeństwa wykształcił się szereg zawodów związanych z opieką nad osobami starszymi. Wśród nich pojawiają się tzw. asystenci osób starszych, a z biegiem czasu również opiekunowie, którzy są w stanie pomagać seniorom w czynnościach takich jak mycie, jedzenie czy podawanie leków. Zawody te wymagają nie tylko wiedzy medycznej, ale także odpowiednich umiejętności miękkich związanych z komunikacją, zdobywaniem zaufania osoby starszej, ale też siły, która jest ważna w przypadku niepełnosprawnych seniorów. 

Odpowiednie cechy charakterologiczne

Osoby podejmujące się pracy z osobami starszymi muszą przejść szereg kursów, które uczą podstaw psychologii pozwalających znaleźć wspólny język z seniorem. Starość oraz choroba często wiąże się z uczuciem osamotnienia i wyobcowania, co nie wpływa dobrze na niczyje zdrowie. Dlatego osoby podejmujące się pracy w ośrodkach opieki trudniących się opieką starszych osób muszą charakteryzować się cierpliwością, umiejętnością słuchania oraz empatią. 

Niekaralność ważnym czynnikiem decydującym o pracy z seniorami

Jako pracownik w domu opieki społecznej nie może zostać zatrudniona osoba, która była w przeszłości skazana za przestępstwo, szczególnie związane ze stosowanie przemocy wobec dzieci, osób starszych oraz zwierząt, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa seniora. Za rekrutację pracowników odpowiadają przede wszystkim domy opieki prowadzące rekrutację. Muszą one nie tylko ocenić kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ale także zbadać przeszłość prawną potencjalnego pracownika.