logo1
 logo

Najczęstsze choroby osób starszych

Dostosuj:

Nieuchronny upływ czasu sprawia, że seniorzy tracą energię i stają się bardziej podatni na różne choroby wieku starczego, które mają nieodwracalny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Część tych schorzeń ma podłoże somatyczne, część związana jest z psychiką. Wpływ na pojawienie się chorób starczych ma nie tylko wiek, ale także czynniki genetyczne, środowiskowe, ale istotny jest również tryb życia. Z jakimi chorobami starczymi zmagają się najczęściej seniorzy?

Choroby somatyczne

W powstaniu chorób somatycznych, czyli fizycznych, istotny udział mają emocje. Przede wszystkim tłumione sytuacje konfliktowe lub przeżywany wielokrotnie gniew. Do najczęściej występujących chorób somatycznych należą miażdżyca, cukrzyca i osteoporoza. Cukrzyca u osób starszych to zaburzenie gospodarki węglowodanowej, związane z procesem starzenia się organizmu. Wpływ na chorobę ma także zła dieta oraz brak aktywności fizycznej. Jest to choroba wyniszczająca, dlatego należy ją leczyć. Pojawienie się miażdżycy związane jest z niezdrową dietą, bogatą w cholesterol. Rozwija się latami na skutek odkładania się lipidów w ścianach naczyń, co prowadzi do zwężenia ich światła. Naczynia krwionośne przestają dostarczać krew do tkanek, czego wynikiem może być udar mózgu, zawał serca lub choroba wieńcowa. Osteoporoza polega na obniżeniu wytrzymałości kości, co prowadzi do zwiększenia ich łamliwości. Powodować ją może niewystarczająca ilość wapnia, białka i witaminy D oraz brak aktywności fizycznej. Z wiekiem u osób starszych pojawić się może choroba zwyrodnieniowa stawów. Do reumatyzmu przyczynia się najczęściej nadmierne obciążenie kręgosłupa i brak aktywności fizycznej. Choroba może prowadzić do ograniczenia ruchomości stawów, a finalnie do problemów z poruszaniem się. Seniorzy borykający się z pierwszymi objawami tych chorób, powinny korzystać z pomocy doświadczonych opiekunów oraz lekarzy i pielęgniarek.

Zmiany w psychice

Starzenie się polega na ograniczeniu zdolności komórek i narządów do samonaprawy. Z czasem zmniejsza się szybkość przewodzenia impulsów nerwowych, czego skutkiem są zaburzenia  pamięci. Są one charakterystyczne dla choroby Alzheimera, która w stadium zaawansowanym może całkowicie uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie chorego.  Podobne objawy dawać może choroba otępienna, zwana demencją starczą. Objawia się ona również problemami z koncentracją, zaburzeniami snu i dużymi wahaniami nastrojów. Może łączyć się z depresją lub autoagresją. Seniorzy chorzy na depresję, demencję lub zespół otępienny muszą jak najszybciej trafić do profesjonalnych ośrodków, w których doświadczeni specjaliści udzielą pomocy zarówno pacjentowi, jak i całej rodzinie, na którą choroba również ma wpływ.