logo1
 logo

CHOROBA ALZHEIMERA

Dostosuj:

Dotyka już 14% osób po 65 roku życia i prawie połowę 80-latków. Według najnowszych badań, aż 30 milionów osób na świecie jest chorych na Alzheimera. Szacuje się, że w związku ze starzejącym się społeczeństwem krajów wysoko uprzemysłowionych do 2050 roku liczba ta wzrośnie trzykrotnie. Z roku na rok ta neurodegeneracyjna choroba zbiera coraz większe żniwo, również wśród naszych najbliższych…

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego lekarza psychiatry – Aloisa Alzheimer, który już na początku XX wieku zaobserwował niepokojące symptomy (jak problemy z pamięcią, zaburzenia mowy, orientacji w czasie i przestrzeni, napady lęku, oraz narastające trudności w wykonywaniu codziennych czynności) u swojej służącej Augusty. Tuż po jej śmierci, doktor zbadał jej mózg i w listopadzie 1905 roku na posiedzeniu Towarzystwa Neuropsychiatrii Południowo-Zachodnich Niemiec przedstawił zgromadzone wyniki i obserwacje, to jest rozległe zmiany zwyrodnieniowe, które określił jako „przedstarcza atrofia mózgu”. To pierwszy znany przypadek tej choroby, która w 1967 roku została nazwana od nazwiska badacza.

Z medycznego punktu widzenia

Najczęstsza postać nieuleczalnego otępienia należy do chorób neurozwyrodnieniowych (inaczej: neurodegeneracyjnych) i spowodowana jest odkładaniem się w mózgu dwóch rodzajów białek: beta-amyloidu oraz białka tau. Złogi te, tworzące się wewnątrz komórek nerwowych (neuronów) nazywane są alzheimerowskim zwyrodnieniem neurofibrylarnym. Natomiast amyloidowe blaszki starcze tworzą się poprzez odkładanie w przestrzeni pomiędzy komórkami nerwowymi beta-amyloidu. Złogi nie pozostają obojętne wobec organizmu chorego: na początku zaburzają tylko poprawne funkcjonowanie komórek nerwowych, w konsekwencji prowadząc do ich degeneracji i obumierania. Uwidacznia się to  licznymi objawami klinicznymi, które różnią się w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Gołym okiem widać

Przebieg choroby Alzheimera można podzielić na cztery etapy: predemencję, etap wczesny, umiarkowany i zaawansowany. Każdy z nich charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia objawów i zanikania pewnych funkcji u pacjenta. Aby możliwie wcześnie wykryć tę chorobę, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, czy u osoby starszej występuje któryś z 10 najważniejszych symptomów Alzheimera, w skład których wchodzą: zaburzenia pamięci krótkotrwałej, zapominanie słów i problemy z wysławianiem się, utrata orientacji w czasie i przestrzeni, trudności w podejmowaniu decyzji, utrata zdolności do myślenia abstrakcyjnego (rozumienie liczb, czy znaczenia świąt), odkładanie przedmiotów  w nieodpowiednie miejsca, gwałtowne zmiany nastroju, osobowości, utrata aktywności i problemy z wykonywaniem codziennych czynności.

Jeśli zaobserwujesz którekolwiek z nich u bliskiej ci osoby, niezwłocznie zwróć się o pomoc do lekarza psychiatry, neurologa lub ośrodka specjalizującego się w leczeniu choroby Alzheimera.