logo1
 logo

UDAR TO NIE WYROK. WCZESNA REHABILITACJA MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA.

Dostosuj:

Rocznie na całym świecie udar dotyka około 15 mln osób. W jego leczeniu liczy się przed wszystkim czas – szybkie postawienie diagnozy ma wpływ dalszy przebieg życia pacjenta. Nie każdy wie, że konsekwencje tego schorzenia można zmniejszyć czy nawet odwrócić – warunkiem jest jednak podjęcie natychmiastowej rehabilitacji, która jest jedyną metodą leczenia, polecaną wszystkim pacjentom po przebytym udarze.

Udar jest główną przyczyną trwałej lub czasowej niepełnosprawności u około 80% dorosłych pacjentów. Niezależnie od tego, czy dotyczy wyłącznie częściowej utraty sprawności ruchowej, utraty mowy, pamięci czy problemów z koncentracją, znacząco obniża samodzielność i utrudnia powrót po przebytej chorobie. Dlatego tak kluczową kwestią jest rehabilitacja, która rozpoczęta 24 godziny po przyjęciu na oddział pacjenta, może działać prawdziwe cuda!

Rehabilitacja wczesna

Najważniejszym etapem leczenia, zaraz po podaniu stosownych lekarstw lub też zabiegu (o ile jest konieczny), jest właśnie rehabilitacja wczesna. Specjaliści radzą, by zacząć ją tak szybko, jak to możliwe, dzięki czemu zapobiegnie się powikłaniom oraz ewentualnym następstwom udaru i możliwości unieruchomienia. To kluczowy moment  w leczeniu pacjenta, gdyż właśnie na tym etapie wytwarzają się u chorego funkcje zastępcze, a więc chory zastępuje utracone funkcje innymi, co hamuje powrót do stanu sprzed udaru. Jak tłumaczą lekarze, terapia ta, powinna połączona być z zajęciami neurologopedycznymi, szczególnie w przypadku osób, u których doszło do poważnego uszkodzenia tej części mózgu.

Rehabilitacja długofalowa

Etap ten jest znacznie trudniejszy i, jak sama nazwa wskazuje, długotrwały. Wiąże się przede wszystkim z indywidualnym podejściem do potrzeb pacjenta oraz połączeniem wiedzy specjalistów  z wielu dyscyplin: neurologii, fizjoterapii, neuropsychologii, logopedii, konsultantów w zakresie urologii, kardiologii, dietetyki oraz psychiatrii. Ważne jest jednak, by nie zaniedbać czasu tuż po udarze. Pierwsze pół roku jest niezwykle istotne, bo właśnie w tym czasie rehabilitacja powinna być najintensywniejsza. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku rodzina zajmująca się chorym w domu. Bywają jednak przypadki, że opieka w domu nie jest wystarczająca. W takiej sytuacji warto pomyśleć nad specjalistycznym ośrodkiem pomocy społecznej, gdzie chory znajdzie profesjonalną i wielopłaszczyznową pomoc, nie tylko rehabilitacyjną.

Bez względu jednak na to, czy rehabilitacja odbywa się w domu czy w specjalistycznym ośrodku, wsparcie ze strony rodziny odgrywa tu kluczową rolę. To ono motywuje pacjenta do ćwiczeń i pracy nad poprawą swojego stanu zdrowia.