logo1
 logo

PRYWATY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dostosuj:

Według danych zgromadzonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce w domach pomocy społecznej przebywa aktualnie prawie 85 tysięcy osób. Co zastanawiające, zarówno państwowe jak i prywatne domy opieki posiadają tylko 78 tysięcy miejsc dla swoich pensjonariuszy. Publicznych domów pomocy społecznej w naszym kraju jest jak na lekarstwo, a wszystkie cierpią na przepełnienie. Na miejsce w takiej placówce czekać trzeba latami, podczas gdy w prywatnym domu opieki, można je dostać właściwie „od ręki”.

W czasach, gdy społeczeństwo robi się coraz starsze, a średnia życia w ostatnich latach wydłużyła się znacząco, coraz bardziej rośnie potrzeba na powstawanie niepublicznych domów pomocy społecznej. Jest to swoista odpowiedź na przepełnione placówki państwowe, które różnią się od tych prywatnych diametralnie i nie jest to tylko kwestia nazewnictwa, lecz przede wszystkim świadczonych tam usług.

Wiele mówi się o kosztach utrzymania w domu opieki. Warto jednak podkreślić, że zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych – trzeba za coś płacić. Koszty te rozkładają się różnie. Państwowe domy pomocy społecznej to koszt 2-3 tys. zł miesięcznie, ale na miejsce trzeba czekać nawet kilka lat. Ich popularność tkwi w tym, że przyjmują każdego, choćby miał minimalne dochody i nikogo, kto za niego zapłaci. O tym, kto i ile płaci za miejsce w państwowym domu opieki, decyduje ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 zobowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: mieszkaniec domu opieki, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), gmina, na której terenie mieszka pensjonariusz lub osoby obce, jeśli zgłoszą taką chęć. Wysokość opłat za pobyt reguluje natomiast art. 61 ust. 2: mieszkaniec domu opieki zapłaci maksymalnie 70% swoich dochodów, małżonek lub rodzina – zgodnie z umową zawartą z domem opieki w oparciu o osiągany dochód lub gmina, która dopłaci różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez pensjonariusza lub jego bliskich. Jeśli zaś chodzi o opłaty w prywatnych domach pomocy społecznej zaczynają się one od 1800 zł, a kończą na kilku tysiącach złotych miesięcznie. Wszystko zależy od standardu i zakresu opieki. Na przyjęcie do tego typu placówki nie trzeba jednak czekać latami i odbywa się ono praktycznie od ręki.

Zanim więc podejmiemy decyzję o oddaniu rodzica pod opiekę w takim domu, warto wybrać się do niego osobiście i sprawdzić warunki faktyczne. Miejscami strategicznymi są łazienki (czy mają uchwyty i specjalne krzesełka pod prysznicem), pokoje i ich wyposażenie oraz windy na korytarzach i personel (czy pielęgniarka jest obecna całą dobę). Oprócz szybkiego przyjęcia i dostatecznej ilości miejsc prywatne domy opieki wyróżniają się również profesjonalną opieką zarówno nad osobami starszymi, jak i niepełnosprawnymi. Znaczącą i ważną różnicą jest także większa elastyczność prywatnych domów pomocy społecznej, a indywidualne podejście do każdego mieszkańca jest bezsprzecznie ogromnym plusem. Prywatne domy opieki zawsze służą pomocą i cenną radą, ponieważ dla nich liczy się przede wszystkim komfort mieszkańców i ich rodzin.