logo1
 logo

ARTETERAPIA – CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Dostosuj:

Nie od dziś wiadomo, że sztuka ma przemożny wpływ na ludzką psychikę, stąd i koncepcja wykorzystania jej w celach terapeutycznych. Arteterapia, bo o niej właśnie mowa, zajmuje się ułatwieniem komunikacji (także tej niewerbalnej) pomiędzy pacjentem i terapeutą poprzez odblokowanie, uwolnienie i ekspresję emocji powstających w trakcie procesu twórczego.

W jej ogólnym założeniu pacjent tworzy wyroby artystyczne pod okiem terapeuty, co przy odpowiednim pokierowaniu przez terapeutę prowadzi do wykształcenia u pacjenta zmiany terapeutycznej. W zależności od celu wyznaczonego przez terapeutę może to być zwiększenie zdolności percepcyjno – poznawczych, polepszenie umiejętności socjalno-adaptacyjnych, ale również poprawa sprawności ogólnoruchowej czy szeroko rozumiana relaksacja. Przy prowadzeniu arteterapii wykorzystuje się sztuki plastyczne, literaturę, terapię tańcem (choreoterapia), muzykoterapię, psychodramę (zwaną również dramaterapią) czy biblioterapię. Pacjent nie musi posiadać żadnych specjalnych umiejętności czy talentu w danej dziedzinie, w arteterapii liczy się przede wszystkim sam akt tworzenia i powiązane z tym faktem zjawiska czy postawy. Sztuka pomaga ujawnić u pacjenta wewnętrzne konflikty, tak uświadomione, jak i nieświadome, pomaga lepiej poznać własne uczucia, definiować je i opisywać ich wpływ na swoje zachowanie. Terapia sztuką może mieć na celu także poprawę ogólnego samopoczucia, podniesienie samooceny, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i stabilności, ogólną poprawę jakości życia i oderwanie od trosk i zmartwień. Arteterapia przydatna jest w leczeniu terapeutycznym osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, często też bywa stosowana jako pomocnicze narzędzie terapeutyczne w Domach Pomocy Społecznej czy w Domach Seniora.

Arteterapia a seniorzy

Seniorzy, czyli pacjenci w podeszłym wieku bardzo często są zamknięci w sobie, wycofani, rezygnują z życia skupiając swą uwagę na schorzeniach, na które cierpią. Powoduje to u nich spadek dobrego samopoczucia, wywołuje stany depresyjne, w których zagłębiają się, rozpamiętując bez końca chwile ze swego dotychczasowego, dobiegającego kresu życia. Jeśli do tego przebywają w DPS-ie lub Domu Seniora, będą także czuć się niepotrzebni, porzuceni, co tylko pogłębi jeszcze ich złe samopoczucie. Tu w sukurs przychodzi właśnie arteterapia. Poprzez swoje stymulujące działanie pozwala ona ludziom starszym utrzymać względną sprawność ruchową i intelektualną, sprawia, że seniorzy mają lepszy wgląd w siebie, są bardziej świadomi swoich potrzeb i uczuć oraz potrafią je też nazywać. Udział w arteterapii pozwala pacjentom w podeszłym wieku wyzbyć się stresu, zrelaksować, nawiązać i zacieśnić relacje interpersonalne z innymi uczestnikami zajęć. Arteterapia pozwala również odkryć w nich ukryte do tej pory talenty, co pomaga osobom starszym wyznaczać sobie cele i odnaleźć na nowo sens życia. Seniorzy biorący udział w zajęciach arteterapeutycznych są bardziej pozytywnie nastawieni do życia, chętniej podejmują różne aktywności życiowe, są mniej neurotyczni i bardziej otwarci na nowe doświadczenia, czerpiąc w ten sposób radość z życia.