logo1
 logo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

Dostosuj:

Starość jest nieunikniona, chociaż większość osób obawia się tego okresu w życiu. Ale bycie seniorem wcale nie musi oznaczać bierności, chorób, samotności. Wręcz przeciwnie — jesień życia może być idealnym momentem na rozwijanie swoich pasji i poszerzanie umiejętności.

Starsze osoby zwykle potrzebują inspiracji, która ich zmotywuje i zachęci do działania, dlatego naszym zadaniem jest pobudzenie w nich ciekawości świata i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dom seniora dba o to, aby podopieczni aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym. Osoby starsze mogą i powinny angażować się w sprawy istotne nie tylko dla nich samych, ale i dla otaczającego ich świata.

Formy aktywizacji osób starszych

Bardzo wiele organizacji społecznych, w tym uczelnie wyższe, prowadzą Uniwersytety Trzeciego Wieku, które skierowane są właśnie do osób starszych. Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych seniorzy mogą nie tylko uzyskiwać wiedzę i różnorodne umiejętności, ale również dzielić się własnymi doświadczeniami, uczestniczyć w dyskusjach i poznawać nowych ludzi.

Seniorzy chcą czuć się potrzebni i mogą bardzo korzystnie przysłużyć się społeczeństwu. Jeśli zdrowie pozwala, warto zachęcać starsze osoby do działań wolontariackich. Wolontariat osób starszych może mieć różne formy, np. pomoc bezdomnym zwierzętom, historyczne pogadanki w szkołach, czy działania artystyczne prowadzone wspólnie z lokalną społecznością.

Warto wspierać starsze osoby również w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Doskonale nadają się do tego różnorodne formy aktywności, takie jak wycieczki, wyjścia do kina czy muzeum, a nawet spotkania towarzyskie w kawiarni.

Działania mające na celu aktywizację seniorów mogą skutecznie wpływać na ich zdrowie i dobre samopoczucie, a co najważniejsze — starsze osoby również w dużym stopniu mogą mieć wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Wystarczy tylko racjonalnie korzystać z potencjału ukrytego w ich doświadczeniu, otwartości i ciekawości świata.